lørdag 4. oktober 2008

Kantarellsøk med hunden

Tekst: Tyra og Helle Haugenes.
Denne artikkelen baserer seg på klikkertrening, så du bør være vant med denne treningsformen om du vil prøve deg på dette.
Foto privat og hentet fra nettet.


De fleste som driver med søkstrening av hunder utendørs, enten det er i skog eller på fjellet, tenker vel først og fremst på rundering, sporsøk eller blodspor når man snakker om måter å bruke hundens fenomenale luktesans. Men her skal vi snakke om å søke etter noe helt annet enn en figurant eller et dyr (pølsebit) i skogen.

Charmy syntes det var gøy å finne denne kartongen, og ga døyten i snakket om sopp og søk og spor...


For mange av oss betyr høsten mange flotte turer med hunden i skog og mark.
Hvem blir ikke en tanke ydmyk av å gå tur og se den flammesprakende naturen mildt sagt stå i brann i farger- og kunne gå og sanke hva naturen har å by på, f eks blåbærsanking, eller aller helst soppsanking.

Hva med å kombinere de to: Ta med hunden på sopptur, eller enda bedre, få hjelp av hunden til å finne sopp. Å lære hunden å finne sopp er fullt mulig!Soppsøk med hund består i prinsippet av to deler - å finne sopp og å markere funn av sopp. Både det å søke etter en spesiell sopplukt, samt å markere funn av lukten, er noe som hunden må lære. Å søke etter og finne sopp foregår ved at hunden søker på overvær, dvs at den søker gjennom et område helt til den får ferten av sopp, for eksempel kantarell. Når hunden så får ferten av kantarell skal den markere funnet, dvs vise at den har funnet kantarell ved hjelp av en innlært atferd, ved f.eks. å legge seg ned, sette seg, eller gi hals (bjeffe).

Samme prinsipp gjelder uansett type eller typer sopp hunden har lært seg å kjenne igjen lukten av - det går fint an å lære hunden å finne ulike typer sopp, men tren på en type av gangen.

På sikt skal selve markeringsatferden utløses av synet og lukten av soppen, mens du gjerne kan legge på verbalt signal på selve søket når du er fornøyd med måten hunden søker etter, finner og markerer sopp på. I praksis betyr dette at diskriminative stimuli ("signalet") for å søke etter sopp blir din oppførsel, situasjonen og annet som er spesielt for sopplukking, og evt. et verbalt signal som "finn sopp".

Tilsvarende blir synet og lukten av sopp et signal for å utføre den innlærte markeringsatferden. Det er en stor fordel å lære hunden å søke i sele og et litt langt kobbel (evt. en sporline). På denne måten sikrer man at hunden ikke søker utenfor din rekkevidde, samt at det blir lettere å holde oversikten over hvor dere har søkt og hvilke områder som gjenstår å søke igjennom.

Valg av markeringsform
Som nevnt over må hunden lære en atferd som skal fortelle deg at den har funnet sopp. Hviken atferd du velger avhenger av hva du foretrekker selv - enten det er at hunden setter seg, legger seg, stopper og står, bjeffer, eller noe annet - men det er lurt å velge en atferd som skiller seg fra ting hunden din vanligvis gjør på tur. På denne måten unngår du å bli lurt til å tro at hunden din har funnet sopp mens den egentlig bare gjør noe som den pleier å gjøre ellers. For å spare tid er det også en fordel å velge en atferd som hunden allerede kan utføre i andre situasjoner (og gjerne også i skogen) og som er realistisk å få hunden til å gjøre uavhengig av vær og underlag. F.eks. kan det å legge seg virke som en praktisk atferd, men noen hunder kan være vanskelige å få til å legge seg i lyng eller på vått underlag. Det samme kan også gjelde det å sette seg på ulike underlag, selv om det vanligvis ikke er noe problem å sette seg uansett forhold for de fleste hunder. Velg med andre ord en atferd som hunden klarer å utføre på all slags underlag og som gjør det lett for deg å se at hunden har funnet sopp.

I denne artikkelen blir "sitt" brukt som markeringsform. Dette fordi det er en atferd som de aller fleste hunder allerede kan og har lett for å tilby på alle typer underlag og i alle typer vær. Dersom du velger en annen markeringsform (f.eks. ligg) er fremgangsmåten likevel den samme, du bare bytter ut atferden "sitt" med den atferden du har valgt.


Klikkeren kan kjøpes hos bl annet Canis.

Innlæring av markeringsformen "sitt" Selve soppsøk-treningen starter med å lære inn markeringsatferden du har valgt.
I første omgang trenger du ikke sopp, men starter med å klikke og belønne hunden for å utføre markeringsatferden (sette seg) frivillig og i ulike situasjoner. Med å utføre atferd frivillig menes at du ikke skal gi hunden noen kommando eller noe signal, men vente på at hunden tilbyr atferden av seg selv. Idet hunden tilbyr atferden, klikker du og belønner dette. Dersom du har valgt en atferd som hunden allerede har på repertoaret kan du relativt raskt begynne å trene på denne atferden på ulike steder og i ulike værtyper. F.eks kan du trene på forskjellige steder i skog og mark, både når solen skinner fra blå himmel og når det øser ned. Kort sagt; hunden skal lære å gjøre den valgte markeringsatferden på de steder, i de værtyper og på de underlag som det kan tenkes at du tar soppturene når den tid kommer.

Allerede nå kan det lønne seg å trene på "sitt" med bånd på hunden, og etterhvert også få frem frivillig sitt (eller den atferden du har valgt) mens du går sakte fremover - når dere skal ut og søke etter sopp vil jo hunden være i bevegelse når den oppdager soppen.

Det at hunden setter seg frivillig mens dere er i bevegelse vil komme helt automatisk dersom du først har klikket og belønnet hunden flere ganger for å sette seg mens du står rolig, og deretter starter å bevege deg sakte med fingeren klar på klikkeren og venter tålmodig på at hunden skal tilby noe for å få klikk og belønning. Sannsynligheten for at hunden forsøker seg med det som sist førte til belønning, altså sitt, er meget stor.
Det kan kanskje virke som bortkastet tid å bruke flere økter i skog og mark på å trene på en enkel atferd som hunden allerede kan i andre situasjoner, men det viser seg at mange hunder ikke er vant til å trene i skogen (eller i dårlig vær, eller i lyng, osv) - skogen er jo dit man gjerne tar med hunden for å la den gå løs eller få litt fri til å snuse og kose seg - og disse øktene vil sannsynligvis forenkle markeringstreningen på sopp senere. Dersom hunden din ikke kan den atferden som den etterhvert skal bruke for å markere funn av sopp med, bør du starte med å shape inn den valgte atferden på et rolig sted hvor hunden har lett for å jobbe.
Deretter utvider du treningen med å skifte til nye miljøer som er gradvis vanskeligere. Det vil nok ikke ta lang tid før du kan ta hunden med ut i skogen for å trene slik jeg beskrev i avsnittene over.

"Hallo, var det DU eller JEG som skulle leke??"

Dersom du bruker godbiter, eller veksler mellom godbit og lek som belønning, kan det være praktisk, om enn ikke nødvendig, å lære hunden å bli i den posisjonen den er i når den får klikket helt til du har gitt godbiten (når du belønner med lek trenger du ikke tenke på dette). Slik kan du få du kjøpt deg litt tid til å plukke soppen mens hunden venter, samt at du unngår at hunden spretter opp og tråkker på soppen etter klikket. Du kan lære inn dette ved å ha godbiten lett tilgjengelig - dette er en av de få gangene du faktisk kan ha godbiten i hånden når du klikker, og på denne måten får du stukket godbiten til hunden før den rekker å komme ut av posisjonen.

Dersom hunden rekker å skifte posisjon mellom klikk og godbit venter du bare med å gi godbiten til hunden tilbyr sitt, eller den atferden du vil bruke som markering, igjen. Dersom du er flink til å være rask med godbiten i begynnelsen, samt bare gir godbiten mens hunden er i markeringsposisjonen, vil det ikke ta lang tid før hunden lærer å bli sittende helt til godbiten er gitt.
Etter hvert klikk og belønning tar du med hunden litt fremover i båndet, og venter på at hunden skal tilby atferden på nytt.


Markeringsatferd med sopp
Hunden din har nå lært å tilby sitt (eller den markeringsatferden du har valgt) i mange situasjoner, den kan sette seg mens dere er i bevegelse, det er like artig å sette seg i våt lyng som det er hjemme på stuegulvet, og ikke minst; hunden din gjentar atferden igjen dersom du klikker og belønner den for det! Da er tiden kommet for å gjøre sopp til et signal (en diskriminativ stimulus) som betyr "sitt". Her trengs det sopp; kantarell dersom det er dette dere skal søke etter senere. Kanskje har du allerede vært så heldig å finne kantarell i skogen, og hvis ikke går det fint med fersk kantarell fra butikken. Pass bare på at denne kantarellen helst ikke skal være berørt av dine hender. Soppen hunden senere skal finne for deg i skogen er jo urørt av menneskehender, og har derfor ingen odør av dette. Bruk sterile hansker eller en pølseklype når du skal ta på soppen. Så får heller folk glane på deg. Husk: den som ler sist, ler best. Når det ikke er mere fersk sopp på butikken eller på de populære sopplassene, går du bare ut med hunden, som finner deg noen gode eksemplarer du kan misunne andre med.
Dersom kantarellen oppbevares i en papirpose i kjøleskapet holder den seg i flere dager. Før du starter økten har du soppen klar og tar bånd på hunden. Innled økten med å terpe på markeringsatferden uten å bruke kantarell, dvs at du klikker og belønner hunden for å sette seg frivillig og gjentar dette noen ganger. Deretter tar du frem soppen, holder den frem foran snuten på hunden og venter tålmodig. Så snart hunden din setter seg klikker du og belønner. Gjenta dette ett par ganger og klikk og belønn hunden hver gang den setter seg.
Hvis hunden prøver å ta kantarellen i munnen bare tar du den bak ryggen uten å si noe. Så tar du den fram igjen og gir hunden en ny sjanse til å sette seg. Fortsett med dette helt til hunden setter seg med det samme du holder fram kantarellen. Når dette går bra holder du frem soppen igjen, men denne gangen nærmere bakken/gulvet. Klikk og belønn hunden for å sette seg idet den oppdager soppen.


Neste skritt er å legge soppen på gulvet foran hunden og klikke og belønne den for å sette seg rett foran soppen. Dersom hunden din setter seg idet den oppdager soppen og uten å forsøke å plukke den opp, kan du nå øke kriteriene ytterligere ved å legge soppen litt unna hunden og la den gå bort til soppen og sette seg foran den.

Noen hunder har lyst til å smake på soppen eller å apportere den. Ofte er dette et resultat av at man har gått for fort fram fra å holde soppen i hånden til man legger den på bakken. Dersom skulle skje går du tilbake til treningen hvor du holdt soppen i hånden. Når du begynner å legge soppen ned på gulvet eller bakken, kan du holde hånden såvidt over soppen for å hindre at hunden plukker den opp.

Neste skritt blir å ta hånden gradvis lenger og lenger vekk fra soppen for hver repetisjon hunden gjør. Bruk endel tid på denne delen av treningen. Innen hunden din er klar for å begynne å søke etter sopp bør den kunne markere sopp som ligger på stuegulvet, på gress, i lyng, på myrunderlag, inntil en trestamme, under tette greiner, osv. på tørt underlag og vått underlag. Den bør også kunne gå helt bort til sopp som du har lagt opptil flere meter unna og sette seg, og alltid med snuta i retning soppen og helst ryggen mot deg. Målet er at hunden skal reagere automatisk med å sette seg så snart den oppdager en sopp. Og hver eneste gang hunden setter seg i passe avstand fra og med snuten i retning av kantarellen, klikker du og belønner.


Søket kan begynne
Nå har faktisk tiden kommet til å la hunden begynne å søke litt etter sopp. Mens hunden ser på kan du plassere soppen såvidt utenfor hundens syns- og rekkevidde. Gå tilbake til hunden og følg etter den i båndet.

Klikk og belønn når hunden finner soppen og setter seg foran den. Dersom dette går bra kan du gjenta det samme mens hunden ser på, men denne gangen gjør du det litt vanskeligere å finne soppen slik at hunden må lete litt før den finner soppen.
Uansett om du trener inne eller ute i denne økten så bruker du det du finner av gjemmesteder, enten det er bak et bordben eller en kommode, eller bak en trestamme eller i gresset. Før eller siden, og egentlig så snart som mulig, bør du legge treningen utendørs. Det er tross alt ute soppturene skal foregå. En ting du bør tenke over er å unngå at hunden din følger sporet ditt eller at den er avhengig av å kjenne din lukt på bakken for å søke. Så lenge hunden ser på at du legger ut soppen vil den sannsynligvis ikke bry seg så mye om lukten av sporene dine, men dette kan endre seg når den skal begynne å søke etter sopp som den ikke ser at du har lagt ut. Det kan derfor være lurt å kaste soppen litt unna der du har gått slik at det ikke er mulig for hunden å følge sporet ditt, samt for å lære den til å søke også der bakken ikke har din lukt.

Det er viktig å hele tiden øke vanskelighetsgraden slik at dere får framgang i treningen, men samtidig må du ikke gå for fort fram heller. Oppgaven skal alltid legges opp slik at hunden hele tiden har en reell sjanse til å få klikk og belønning, men den skal til enhver tid gjøres såpass vanskelig at hunden utvikler seg.
En god tommelfingerregel er at hunden skal lykkes i minst 80% av forsøkene. Hvis den gjør feil mer enn 4 av 5 ganger legger du tydeligvis opp treningen for vanskelig og bør snarest justere litt på opplegget. Hvis hunden lykkes opp mot 100% av repetisjonene er det derimot mulig at du går for sakte fram og heller bør øke vanskelighetsgraden litt fortere slik at du ikke risikerer å stagnere.

"Yess, mutter'n, jeg fant sopp, jeg fant soooooopp!!!!!"

Nå som hunden har blitt flink til å markere sopp som den har sett at du legger ut, er tiden kommet for å lære hunden å søke uten at den har sett hvor du har lagt soppen. Denne overgangen gjør du gradvis ved å la hunden se på at vi plasserer ut soppen før går noen meter med hunden i motsatt retning og venter noen sekunder, går tilbake og venter på at hunden skal begynne å søke.
Neste gang, dersom det gikk bra forrige gang, venter du litt lenger før du tar hunden tilbake for å starte søket. Til slutt skal du kunne legge ut sopp uten at hunden har sett det, ta hunden bort til stedet der du vil at den skal starte å søke, og la den sette igang søket på eget initiativ.
Når dette er i boks kan du gjerne legge på et verbalt signal som "kantarell", "finn sopp" eller lignende.

Det nærmer seg
Når dere har kommet så langt er det på tide å lære hunden å søke etter sopp i de miljøene dere kommer til å dra på sopptur senere, dvs i skogen. (Hvis dere da ikke allerede har startet å trene med sopp i skogen?)

Første økt med sopp i skogen
Treningen med utlagt sopp i skogen foregår på samme måte som over, men husk at du nå har skiftet til et nytt miljø som sannsynligvis gjør ting mye vanskeligere for hunden. Det er derfor viktig at du senker kriteriene så mye at hunden lykkes med oppgavene! Det sikreste er å starte på nytt med å terpe på markeringsatferden uten kantarell tilstede slik du gjorde den første økten hvor du skulle lære hunden å sette seg når den så/luktet sopp.

Klikk og belønn hunden noen ganger for å sette seg eller gjøre den atferden du har valgt som markeringsform. Hvis dette går bra, dvs at hunden tilbyr sitt med letthet, kan du fortsette med å øke kriteriene på samme måte som du gjorde over; hold soppen foran snuta til hunden, legg den ned på bakken, legg den litt unna, gjem den mens hunden ser på og la hunden søke med en gang, gjem den og vent litt før hunden får søke, gjem den uten at hunden ser det og la hunden få søke, og når du er fornøyd med søket og markeringen kan du sette på det verbale signalet for å finne sopp. Ikke glem å klikke og belønne hunden hver gang den setter seg foran soppen.

Det kan virke som en omstendelig prosess å gjennomgå de samme stegene på nytt når du kommer ut i skogen. Den gode nyheten er at denne gangen vil du kunne øke kriteriene mye raskere, og kanskje du kommer så langt at dere kan begynne å søke etter sopp som hunden ikke har sett at du har lagt ut allerede i løpet av første økten i skogen. Som tidligere nevnt skal ikke hunden følge sporet ditt for å finne sopp og den skal heller ikke søke etter sopp bare der den kjenner ferten av deg. Veksle derfor mellom å kaste soppen bortenfor sporet ditt og å legge den ut.

Av erfaring vet jeg også hvor lett det er å glemme hvor man gjemte soppen, så venn deg til å legge merke til spesielle kjennemerker på akkurat det stedet soppen er utlagt. Evt. kan du merke de stedene du legger ut sopp med et merkebånd eller lignende. Årsaken til at det er viktig å vite hvor soppen er utlagt er først og fremst at hunden skal lykkes i å finne sopp og da er du avhengig av å vite omtrent hvor og i hvilken retning du bør la hunden starte å søke. En annen årsak er at du på dette stadiet i treningen bør vite at det faktisk er en sopp der hunden markerer. Hvis ikke kan du risikere å belønne hunden for å sette seg der det ikke er sopp, og det er ikke noe særlig…

De neste øktene
Neste økt kan du gjerne trene på samme sted, eller du kan legge økten til en ny plass. Deretter kan du variere treningssted. Husk å senke kriteriene hver gang du starter på en ny økt slik at hunden kommer i "sopp-modus" før du lar den søke etter sopp den ikke har sett at du har lagt ut, og husk at du alltid klikker og belønner hunden for å markere soppene.

For hver gang du trener vil du antageligvis se at hunden kommer raskere og raskere i "sopp-modus", og du kan øke kriteriene tilsvarende raskt. Til nå har du klikket så snart hunden setter seg, men på dette stadiet kan du begynne å venne hunden til at du bøyer fremover for å "sjekke" at det er sopp foran hunden før du klikker og belønner hunden for å ha markert. Dette vil du tjene på senere når dere er ute på ordentlig sopptur og ikke kan være sikker på at det faktisk er sopp hunden har markert på før du har sett etter selv.

På sopptur!
Omsider er dere klare for den første nesten ordentlige soppturen.
"Nesten ordentlig" fordi hunden fortsatt er under opplæring og avhengig av at øktene legges opp slik at den lykkes med å finne sopp ofte.
Derfor skal du fortsette å legge opp økten som en vanlig økt med utlagt sopp, men forhåpentligvis skal hunden nå endelig få søke etter, finne og markere sopp som ennå ikke er berørt av menneskehender.

Dette krever at du går ut på forhånd og finner kantarell uten hjelp av hunden, aller helst to eller tre steder, merker av stedene før du henter hunden. Før du slipper hunden til for å søke på det ene aktuelle stedet, starter du treningen som vanlig med å få hunden i sopp-modus (starter med lave kriterier og øker de gradvis fra å la hunden din markere en sopp den ser at du legger ut til å søke opp og markere en sopp den ikke har sett at du har lagt ut). Deretter tar du hunden bort til det stedet der du fant kantarell og lar den søke, finne og markere på samme måte som med utlagt sopp. Som alltid klikker og belønner du hver vellykkede markering.

Overgangen fra nesten ordentlig soppsøk til ordentlig soppsøk gjøres gradvis ved at du finner og merker to eller flere steder med kantarell og lar hunden søke utenom disse stedene mellom hvert av de kjente stedene. Lykkes hunden i å finne sopp på egenhånd er det flott, og hvis ikke så får du sørge for at den finner og markerer sopp ved å la den søke på det neste stedet du fant. Og slik fortsetter du inntil dere kommer over kantarell som hunden finner og som du ser for første gang. Dette skjer kanskje ikke på første økten, men dersom du har funnet et sted hvor det vokser mye kantarell burde det ikke ta mange øktene før hunden din kan begynne å gjøre nytte for seg som "ekte" kantarellsøkhund!


Den ferdige kantarellsøkhunden
Nå som du har klart å trene opp en dyktig kantarellsøkhund og for alvor kan fylle fryseren med kantareller er det to ting som du bør huske på: Start hver sopptur med å få hunden i "sopp-modus". Selv om du føler deg trygg på at hunden kan dette med å søke etter og markere sopp bør du starte hver økt med å repetere markeringsatferden noen med og uten sopp, og gjerne også med en sopp som du har lagt ut.

Jo lenger tid det har gått siden forrige gang hunden søkte etter sopp, jo mer nødvendig er denne oppvarmingen. Og når du tar fatt på en ny sesong til neste år kan det godt tenkes at du må repetere samtlige steg i innlæringen, men den gode nyheten er at hunden din raskt vil huske hva dette dreide seg om.
Forhåpentligvis har du lagt merke til at du alltid skal klikke og belønne hunden, og belønne hunden bra, hver gang den utfører en ønsket atferd - enten det er snakk om innlæring av markeringsatferden uten sopp, med sopp, med skjult sopp og med sopp som hunden søker etter og finner. For at hunden skal fortsette å finne sopp er det viktig at du aldri slutter å klikke og belønne den for korrekt markering på sopp, og dette gjelder hele hundens liv som aktiv kantarellsøkhund. Ha derfor alltid å ha med godbiter eller favorittleken på sopptur!


BoktipsetBogdan Bojanic har skrevet en bok om emnet som tar opp klikkermetoden i soppsøket. Den er oversatt til svensk, heter "Plocka svamp med hund" og er å få kjøpt gjennom http://www.internetbokhandelen.se/. Den koster 175,-

Anders Hallgren har også skrevet en meget oversiktelig og grei bok om emnet. "Kantarellsøk med hund". Den kan bestilles fra Jycke-Tryck, eller du kan kontakte meg så sender jeg deg gjerne et eksemplar om jeg har på lager for kr 150,- inkl porto.


Om kantarell
Kantarellen er lett å kjenne igjen og anses som en av de sikre soppene. Den er gul-oransje, hatten har traktform og kjennetegnes lett på de gaffelriflete ribbene som som går fra undersiden av hatten og et langt stykke nedover stilken. (http://www.soppforeningen.no/)Kantarell vokser i bar-, løv- og blandingsskog og i bjørkeholt og er vanlig over det meste av landet, selv om den er mer sjelden nord i landet.
Sesongen kan starte så tidlig som i slutten av juni og vare helt til november. Smaken er mild og god, og kantareller er utmerket å steke, blande i gryter og å ha på varmt smørbrød. Kan også stues.
Andre gode sopper som er vanskelig å forveksle med giftige sopptyper er: Blek/lys piggsopp, steinsopp, fåresopp, rødskrubb og matriske.
Dersom du er det minste i tvil om sopp du har plukket - oppsøk soppkontrollen i din kommune! La ikke sopp du er usikker på komme i kontakt med annen og spiselig sopp.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en fin og sopprik høst!

Ingen kommentarer: