mandag 2. mars 2009

Om hundemassasje


Hva er massasje?
Artikkelen er skrevet av Tyra.
I utgangspunktet går begrepet massasje inn under all fysisk berøring av dyret. Massasje som behandlingsform er en behandling av muskler, senefester, mykdeler og ledd. Ordet massasje kommer fra det greske "Masso" som betyr "jeg knar", og fra det arabiske "Mass" som betyr "å trykke lett". Grekeren Favius Arnius skrev allerede for ca. 3000 år siden om dyremassasje, så noe nytt og revolusjonerende er det ikke. Men man kan vel si at det er oppdaget på nytt?

Fotmassasje får liksom en helt ny mening;0))

Det er en trend i tiden, også resultatmessig, at flere og flere søker en helhetlig behandling av både dyr og menneske. Det medfører også at man søker tilbake til gamle behandlingsmetoder, som f eks massasje og stretching.

Massasje er allikevel ikke et alternativ til veterinærmedisin, men et supplement!!


Ill: Laurie O'Keefe


Hvorfor hundemassasje?

Massasje er en utmerket behandlingsform på dyr. Dyr er ofte veldig følsomme sammenlignet med oss mennesker, samt at de ikke har de samme psykiske sperrene, og det tar ikke lang tid før man kan se positiv respons på massasjen.
Alle hunder kan få muskelspenninger. Slike muskelspenninger kan være forårsaket av f.eks overanstrengelser, operasjoner, skader, over-/understimulering, usikkerhet/nervøsitet, stress, rykk og napp i båndet, osv. Vi har tilogmed fått inn kasus på klinikken med whiplash-liknende skader i hals og nakkeregionen pga feil bruk av halsbånd.Når hunden får slike spenninger, gjør det samtidig vondt. Det kan gjøre vondt i en spesifikk muskel, eller spenningen kan ha spredd seg over et større område. Hunden prøver gjennom sitt kroppspråk å forteller oss at ikke alt er som det skal. Den kan vise aggressivitet, stress, redsel, irritasjon eller apati. Fysiske tegn på smerte kan være at hunden er svai i ryggen, halter, unngår berøring eller visse bevegelser.
Hundemassasje gir en god indikasjon på hvordan hundens muskler har det. Den virker forebyggende slik at et lite muskelproblem ikke blir større, og kan også være rehabiliterende ved å hjelpe hunden å innhente seg raskere etter en skade. Hunder som er plaget med stivhet og halthet kan nyte godt av massasje.
Hundemassasje anbefales også som et ledd i postoperativ rehabilitering etter skader og operasjoner i bevegelsesapparatet, og kan med fordel kombineres med akupunktur, stretching, fysikalsk behandling og svømmeterapi. Da selvsagt under kyndige behandlere.
Da det finnes tilfeller, såkalt kontraindikasjoner, da hunden ikke skal masseres, bør hunden undersøkes hos veterinær før man begynner med massasje. Vi som er utdannet hundemassører hverken kan eller skal stille diagnose. Det er det kun veterinærer som kan.

Hvilke hunder kan ha nytte av massasje?
Aktive hunder som er utsatt for fysiske og psykiske påkjenninger dvs agility, lydighetshunder, brukshunder, politihunder, narkotikahunder, førerhunder og den aldrende familiehunden. Med andre ord, de aller fleste hunder kan ha nytte av massasje. Dette fordi massasje først og fremst er en forebyggende behandlingsform.

Foto: Henrik Jensen

Se plansjen om hundens muskulatur her.

Hva gjør massasjen for hunden?
Massasjen setter i gang en rekke reaksjoner i hundens kropp. Massasjen har trykk- og tøyningseffekter på hud, muskler, nerver og blodkar. Dette bidrar til økt blodsirkulasjon som gjør musklene mer føyelige og smidige, og påskynder lymfesirkulasjonen slik at kroppens urenheter skilles ut raskere.
Gjennom berøring frigjøres antistresshormoner og hunden blir roligere og mer harmonisk. Berøring er faktisk viktigere enn både syn og hørsel og gir dessuten en veldig fin kontakt og økt forståelse mellom hund og menneske.


Stretching

Stretching er en tøyning eller forlenging av en muskel eller muskelgruppe, der muskelen får være igjen i utstrakt hvileleie en bestemt tid innen den føres tilbake til sitt opprinnelige leie.
Å strekke ut muskulaturen er bra for alle hunder som har vært i høy aktivitet, for eksempel etter en anstrengende tur, jakt eller trening. Eldre hunder, brukshunder og hunder med rygg- og leddproblemer kan også ha godt av stretching.
Hensikten med å strekke ut hundens muskler er for å øke muskelfleksibiliteten og leddets bevegelse, styrke muskulaturen, slippe spenninger og minske muskelømhet.
Stretching kan også virke forebyggende mot skader, spesielt hos brukshunder.

Stresspunktmassasje
Stresspunkter eller triggerpunkter er ømme punkter i forbindelse med hundens muskulatur, og sammenfaller ofte med akupunkturpunkter. Dette er punkter hvor stress i kroppen ”lagres” som et smertepunkt i muskelen.
Ved å manipulere disse punktene kan man hjelpe hunden å kvitte seg med opplagret stress i kroppen.


Akupunkturens 5 elementerBehandlingsforløp.

Første massasjekonsultasjon: 45-60 minutter.
Som sagt tidligere er det viktig at jeg, som behandler, får tilgang til en epikrise fra en veterinær.
Denne, sammen med et spørsmålsskjema eier besvarer ved første behandling skal gi meg et lite bilde over hundens helse, ve og vel. Den vil også kunne gi meg en indeks på evt kontraindikasjoner. Det hender også at jeg sender en epikrise til behandlende veterinær, om jeg finner indikasjoner på at hunden kan trenge veterinærmedisinsk behandling. Når alt dette er gjort, går jeg over hunden fra snute til hale, og "scanner" den for å kjenne etter hvor problempunktene/områdene ligger. Dette blir så anført i journalen til hvert individ.
Hvordan den første timen blir rent massasjemessig avhenger av problemet til hunden, stressnivå mm. Målet er at hunden kan klare å slappe av for å få best mulig resultat.


Videre behandlinger:
En massasjebehandling varer ca 30-45 minutter, og kombineres med ulike massasjeteknikker som T-touch, klassisk massasje, stresspunktmassasje, bindevevsmassasje, myk kiropraktikk og stretching etter behov. Hunden ligger på et mykt og behagelig underlag med god temperatur i rommet.

Viktig å tenke på før en massasjetime:
Før massasjen bør hunden ha fått luftet seg en 5 min tid. Den skal ikke bli varm i muskulaturen, da dette kan føre til at problemområdene blir vanskeligere å oppdage.
Det bør også ha gått mer enn 2 timer siden siste måltid, siden massasjen setter i gang en del prosesser i fordøyelsessystemet.

Jeg foretrekker at eierne bringer med seg hundens eget teppe, slik at hunden skal føle seg så trygg som mulig. Om eier skal være med under behandlingen eller ei, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Noen hunder er som barn, og hyler og skriker med en gang "foreldrene" er i nærheten.


Etter massasjetimen:
Etter hver behandling kan hunden ha mer avføring eller løs mage og lukte strammere. Dette skyldes at avfallsstoffer skal ut av kroppen. Gi hunden vann, men vent ca halvannen time før hunden får mat. Hunden kan de nærmeste timene/dagene ha ekstra behov for lufting.
Ikke gi hunden mat de siste 2 timene før, og vent ca 1,5 time etter behandlingen før den får noe å spise.

De fleste blir også trette og ønsker å sove mye samme dag de har blitt behandlet, og disse hundene skal ha ro og hvile.

Ro og hvile er kanskje hva denne krabaten kunne trenge nå?

Hunder som har gjennomgått stresspunktmassasje kan være litt ømme i muskulaturen dagen etter.


Hvor ofte bør hunden masseres:
Det bør gå tre til syv dager mellom hver behandling, avhengig av skadens omfang. De fleste hunder kan bli mye bedre med tre massasjebehandlinger, men noen trenger flere. Det er best i starten å massere ukentlig for et best mulig resultat. Som regel vil 5-7 behandlinger fortløpende være gunstig, for så å trappe ned til et vedlikeholdsnivå anpasset til den enkelte hund. Det er viktig å ha i bakhodet hvilken type "skade" som danner grunnlaget for evt plager.
Ved forebygging så kan en si at det er gunstig å massere 2 gr pr uke.
Ved rehabilitering kan det lønne seg å massere 3 gr i uken de første to uker, for så å trappe ned.


Kilder: Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 3, The Dog and Cat, Kompendie Klassisk hundemassasje trinn1,2 &3, Axelsons Animal School , kompendie stretching.

Ingen kommentarer: